Budowa zespołu mieszkaniowego Vice Versa w Warszawie przy ul. Przyokopowej (inwestor Yareal Polska)

Zaplecze budowy zainstalowane.


Po zakończeniu przebudowy sieci parowej z naziemnej na podziemną rozpoczęto przygotowanie placu budowy do robót kubaturowych. Trwa porządkowanie terenu, demontaż sieci parowej napowietrznej, przygotowanie do wykonania zabezpieczenia wykopu za pomocą ścianki berlińskiej.

42872973 2202135116525257 421841242452656128 n

42872973 2202135116525257 421841242452656128 n