Inwestycja Kamienica Wolska - realizowana w Warszawie przy ul. Brylowskiej dla Kompanii Domowej

Zakończone zostały roboty drogowe i zagospodarowanie terenu. 


Wewnątrz zamontowano wszystkie okładziny schodów, dobiega końca układanie kamienia w hallu wejściowym, 
Montaż portali drzwiowych i balustrad.