Budowa zespołu mieszkaniowego Vice Versa w Warszawie przy ul. Przyokopowej (inwestor Yareal Polska)

Trwają prace ziemne: zabezpieczenie wykopu ścianą berlińską oraz wykop. Przygotowano pierwszą część wykopu do wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego przy pomocy pali przemieszczeniowych. Zakończono wykonywanie komory startowej TR1 – rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji deszczowej. Kontynuowane są prace przy wykonywaniu komory startowej TR2.