Stan prac na Osiedlu Piecyka (UNIMAX DEVELOPMENT)

Montowane są wypełnienia balustrad balkonowych i tarasowych, ogrodzenia ogródków lokatorskich, skrzynki pocztowe i gabloty informacyjne.

Prowadzone są prace związane z oznakowaniem budynku, jak również porządkowaniem terenu przeznaczonego pod zieleń.