Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o. specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów budownictwa ogólnego i mieszkaniowego, realizując obiekty „pod klucz”. Oferta obejmuje kompleksową realizację inwestycji, począwszy od projektów koncepcyjnych, uczestniczenie w procedurach związanych z wyborem technologii, pozyskania niezbędnych pozwoleń, sporządzenia projektów wykonawczych, realizacji inwestycji – wykonawstwie, a kończąc na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

 


Grupa UNIMAX S.A.

Przedsiębiorstwo UNIMAX funkcjonuje na rynku usług budowlanych od ponad 20 lat. Jest wiarygodnym parterem gwarantującym profesjonalizm i wysoką jakość oferowanych usług. W obecnej strukturze grupy UNIMAX poszczególnymi zakresami działalności operacyjnej zajmują się wyodrębnione spółki: - Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax Sp. z o.o. – roboty ogólnobudowlane - Przedsiębiorstwo Instalacyjne Unimax Sp. z o.o. – roboty instalacyjne - Unimax Development Sp. z o.o. – realizacja projektów deweloperskich.

 

www.grupaunimax.pl 

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjne UNIMAX Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Instalacyjne UNIMAX Sp. z o.o. realizuje pełen cykl inwestycyjny robót instalacyjnych począwszy od prac projektowych, poprzez dobór urządzeń oraz ich montaż, uruchomienie i serwis. Zakres oferowanych usług to m.in.: instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje chłodu, instalacje przemysłowe, instalacje sanitarne i hydrauliczne, instalacje ochrony przeciwpożarowej, instalacje sterowania i automatyki.


www.piunimax.pl


UNIMAX Development Sp. z o.o.

UNIMAX Development Sp. z o.o. jest spółką powołaną do zarządzania projektami deweloperskimi poprzez kompleksowy nadzór nad całym procesem inwestycyjnym obejmującym: wyszukiwanie i pozyskanie nieruchomości, projektowanie, uzyskanie decyzji administracyjnych, realizację, finansowanie, sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych oraz działania marketingowe. Spółka realizuje ww. zadania za pośrednictwem wysoko wykwalifikowanego personelu oraz podmiotów współpracujących z wieloletnim doświadczeniem w branży deweloperskiej.


www.unimaxdevelopment.pl