Nowy kontrakt – Szpitalny Oddział Ratunkowy

W dniu 16.08.2012 r. PB UNIMAX Sp. z o.o. podpisała umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, na realizację w systemie Generalnego Wykonawstwa zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zapleczem i salami operacyjnymi w Kielcach ul. Grunwaldzka w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Termin realizacji został ustalony na 30.09.2013 r. Wartość umowy wynosi prawie 16,2 mln zł brutto.