Nowy kontrakt – Ludna

W dniu 08.11.2013 r. PB UNIMAX Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Mostostal S.A. S.K.A. z siedzibą w Jachrance, na realizację w systemie Generalnego Wykonawstwa zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i dwukondygnacyjnym garażem podziemnym przy ul. Ludnej 16 w Warszawie”.