Informacja o połączeniu spółek

Niniejszym informujemy, iż w dniu 28 sierpnia 2014 r. Zarząd spółek: Prywatne Gospodarstwo Rolne „Ptaszków” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. podjął wspólną decyzję o połączeniu spółek w jedną oraz podpisał plan ich połączenia (Plan połączenia spółek). Połączenie spółek nastąpi metodą inkorporacji – poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Prywatne Gospodarstwo Rolne „Ptaszków” Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A.)