Sąd Siemanowice

Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14

Inwestor: Sąd Okręgowy w Katowicach

Realizacja: 25.01.2011 - 25.07.2013

Kubatura: 11 394,84 m3

Powierzchnia użytkowa: 2 471,00 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1