Osiedle Szaserów I

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Tyśmienickiej / Szaserów w Warszawie

Inwestor: Osiedle Szaserów Sp. z o.o.

Kubatura: 13 798,35 m3

Powierzchnia użytkowa: 4 660,13 m2

Liczba mieszkań: 60

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 1