Nowy Baranówek I, Kielce

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Kielcach przy ul. Kwarcianej - I etap budowy osiedla NOWY BARANÓWEK

Inwestor: Nowy Baranówek Sp. z o.o.

Realizacja: 09.07.2012 - 30.09.2013

Kubatura: 22 317,36 m

Powierzchnia użytkowa: 6 332,21 m

Liczba mieszkań: 59

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 1