Społem - Bar Ludwik

Nazwa inwestycji: Roboty wykończeniowe wraz z instalacjami w części przeznaczonej na bar "Ludwik" w budynku położonym w Kielcach przy ul. Staszica

Inwestor: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Powierzchnia użytkowa: 1589 m2