Hotel Tęczowy Młyn

Nazwa inwestycji: Rozbudowa Hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach przy ul. Zakładowej

Inwestor: Hotel Tęczowy Młyn Sp. z o.o.

Realizacja: 03.02.2011 - 22.12.2011

Powierzchnia użytkowa: 812,90 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1