Oddział Zakaźny

Nazwa inwestycji: Remont i modernizacja Oddziału Zakaźnego i Oddziału Dermatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Inwestor: Wojewódzki Szpiatal Zespolony w Kielcach

Realizacja: 25.09.2012 - 25.06.2013

Kubatura: 21 439,00 m3

Powierzchnia użytkowa: 3 100,00 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1