Czarniecka Góra

Nazwa inwestycji: Budowa i wyposażenie oddziału rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Inwestor: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Realizacja: 30.07.2010 - 16.12.2011

Kubatura: 15 573,00 m

Powierzchnia użytkowa: 3 112,4 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3