Kardiochirurgia, Wojewódzki Szpital Zespolony Kielce

Nazwa inwestycji: Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa części budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Kardiochirurgii w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej

Inwestor: Wojewódzki Szpiatal Zespolony w Kielcach

Realizacja: 09.03.2009 - 15.05.2010

Kubatura: 15 631,43 m

Powierzchnia użytkowa: 2 030,17 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3