Biblioteka Lublin

Nazwa inwestycji: Budowa budynku Biblioteki Głównej przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie jako Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Realizacja: 02.08.2010 - 30.06.2012

Kubatura: 20 219,00 m

Powierzchnia użytkowa: 4 383,30 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5