Filharmonia Świętokrzyska

Nazwa inwestycji: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

Inwestor: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga

Realizacja: 15.10.2009 - 15.11.2011

Kubatura: 82 808,90 m

Powierzchnia użytkowa: 13 728,30 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 2 + zbiornik ppoż