Szczuczyńska

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego z garażem podziemnym przy ul. Szczuczyńskiej w Warszawie

Inwestor: RESIDENTIAL DEVELOPMENT Co Sp. z o.o.

Realizacja: 29.03.2011 - 30.09.2012

Kubatura: 4 057,31 m

Powierzchnia użytkowa: 963,59 m

Liczba mieszkań: 6

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1