Tektoniczna

Nazwa inwestycji: Budowa Budynku mieszkalnego przy ul. Kolejarzy/Tektoniczna na Osiedlu Ślichowice II w Kielcach

Inwestor: IN PRAXI DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Realizacja: 06.04.2010 - 30.05.2011

Kubatura: 5 801,90 m

Powierzchnia użytkowa: 1 860,28 m

Liczba mieszkań: 22

Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 1