Piękna

Nazwa inwestycji: Odbudowa i odrestaurowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym położonego przy ul. Pięknej 44

Inwestor: Restaura Sp. z o.o.

Realizacja: 19.06.2009 - 10.02.2011

Kubatura: 16 256,00 m

Powierzchnia użytkowa: 3 141,00 m

Liczba mieszkań: 31

Liczba kondygnacji nadziemnych: 6

Liczba kondygnacji podziemnych: 1