Wilanów

Nazwa inwestycji: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gieysztora w Warszawie - Wilanów

Inwestor: Polnord Wilanów I Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 10 588,00 m2

Liczba mieszkań: 146

Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 1