Nautica

Nazwa inwestycji: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Braci Stryjeńskich w Warszawie

Inwestor: Ronson Development Structure Sp. z o.o.

Realizacja: 18.10.2008 - 06.08.2010

Kubatura: 65 683,00 m

Powierzchnia użytkowa: 10 521,00 m

Liczba mieszkań: 134

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 1