Avangarden

Nazwa inwestycji: Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym w Miasteczku Wilanów w Warszawie

Inwestor: Terra Ventero Sp. z o.o. Rezydencje Sp. Komandytowa

Realizacja: 20.05.2008 - 28.05.2010

Kubatura: 106 622,00 m

Powierzchnia użytkowa: 18 213,49 m

Liczba mieszkań: 313

Liczba kondygnacji nadziemnych: 4, 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 1