Sokratesa

Nazwa inwestycji: Budowa zespołu mieszkaniowego z garażami podziemnymi w Warszawie przy ul. Sokratesa 7

Inwestor: Volumetric Polska Sp. z o. o.

Realizacja: 24.11.2007 - 22.07.2009

Kubatura: 66 810,00 m

Powierzchnia użytkowa: 12 400,00 m

Liczba mieszkań: 190

Liczba kondygnacji nadziemnych: 7, 8

Liczba kondygnacji podziemnych: 1