ŚIPiP

Nazwa inwestycji: Budowa budynku biurowo-administracyjno-dydaktycznego przeznaczonego na potrzeby siedziby Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych przy ul. Nowy Świat w Kielcach

Inwestor: Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

Kubatura: 6456 m3

Powierzchnia użytkowa: 1517 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 1