City Park IV

Nazwa inwestycji: Budowa budynków mieszkalnych oznaczonych numerami A3 oraz A5 w Łodzi przy ul. Żeligowskiego

Inwestor: Polnord Łódź City Park Sp. z o.o.

Kubatura: 41265 m

Powierzchnia użytkowa: 10962 m

Liczba mieszkań: 209

Liczba kondygnacji nadziemnych: 9, 13

Liczba kondygnacji podziemnych: 2