Bobrowiecka

Nazwa inwestycji: Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego z usługami w parterze i garażem podziemnym oraz infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie

Inwestor: Alnus Development Sp. z o.o.

Kubatura: 55 950 m

Powierzchnia użytkowa: 8 026,24 m

Liczba mieszkań: 123

Liczba kondygnacji nadziemnych: 6

Liczba kondygnacji podziemnych: 1