Konstruktorska I

Nazwa inwestycji: Budowa Kompleksu Mieszkaniowego – Warszawa, ul. Konstruktorska – etap I

Inwestor: Echo Investment S.A.

Kubatura: 89 700 m3

Powierzchnia użytkowa: 11 650 m2

Liczba mieszkań: 200

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3, 5, 6, 9

Liczba kondygnacji podziemnych: 1