Osiedle Szaserów II

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi, garażem podziemnym, niezbędną obsługą komunikacyjną oraz urządzeniami infrastruktury towarzyszącej i elementami małej architektury w Warszawie przy ul. Szaserów / róg Tyśmienickiej - II etap Osiedla Szaserów

Inwestor: Osiedle Szaserów Sp. z o.o. Projekt II Sp. K.

Realizacja: III kw. 2016

Kubatura: 15109,87 m

Powierzchnia użytkowa: 3126,42 m

Liczba mieszkań: 40

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 1