Wolska Kamienica, Warszawa Wola

Nazwa inwestycji: Wolska Kamienica, ul. Brylowska

Inwestor: Kompania Domowa

Realizacja: IV kwartał 2018

Kubatura: 21 062 m3

Powierzchnia użytkowa: 4976 m2

Liczba mieszkań: 83

Liczba kondygnacji nadziemnych: 8

Liczba kondygnacji podziemnych: 2