Brylowska 2, Warszawa Wola

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze przy ul. Prądzyńskiego 6 i 8 w Warszawie

Inwestor: Yawa 12 Sp. z o.o.

Kubatura: 32 126,67 m

Powierzchnia użytkowa: 6 521,91 m

Liczba mieszkań: 74

Liczba kondygnacji nadziemnych: 7

Liczba kondygnacji podziemnych: 2