Promenada Solna I

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi oraz garażem podziemnym, niezbędą obsługą komunikacyjną oraz urządzeniami infrastruktury towarzyszącej i elementami małej architektury w Kielcach przy ul. Solnej

Inwestor: Apartamenty Solna Sp. z o.o.

Realizacja: 01.05.2011 - 30.11.2012

Kubatura: 43 029,00 m3

Powierzchnia użytkowa: 9 907,65 m2

Liczba mieszkań: 93

Liczba kondygnacji nadziemnych: 6

Liczba kondygnacji podziemnych: 1