Promenada Solna II

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi oraz garażem podziemnym, niezbędną obsługą komunikacyjną oraz urządzeniami infrastruktury towarzyszącej i elementami małej architektury w Kielcach przy ul. Planty

Inwestor: Apartamenty Solna Sp. z o.o.

Realizacja: 01.06.2011 - 30.11.2012

Kubatura: 19 248,00 m3

Powierzchnia użytkowa: 4 440,90 m2

Liczba mieszkań: 43

Liczba kondygnacji nadziemnych: 6

Liczba kondygnacji podziemnych: 1