Nowy kontrakt – Nowy Baranówek I

W dniu 02.07.2012 r. PB UNIMAX Sp. z o.o. podpisała umowę ze Spółką Nowy Baranówek z siedzibą w Kielcach przy ul. Okrzei 35, na realizację w systemie Generalnego Wykonawstwa zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym jako I etap budowy centrum komercyjno-mieszkaniowego pn. Nowy Baranówek w Kielcach przy ul. Kwarcianej”. Termin realizacji został ustalony na 30.09.2013 r.