Nowy kontrakt – Remont Oddziału Zakaźnego

W dniu 19.09.2012 r. PB UNIMAX Sp. z o.o. podpisała umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, na realizację w systemie Generalnego Wykonawstwa zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja Oddziału Zakaźnego i Oddziału Dermatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zlokalizowanego przy ul. Radiowej 7”. Termin realizacji został ustalony na koniec czerwca 2013 r. Wartość umowy wynosi prawie 8,4 mln zł brutto.