Nowy kontrakt – Wilanów

W październiku PB UNIMAX Sp. z o.o. podpisała umowę na wykonanie, jako Generalny Realizator, zadania pod nazwą „Budowa budynku wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gieysztora w Warszawie – Wilanów” , którego Inwestorem jest firma Polnord Wilanów I Sp. z o.o.