Nowy kontrakt – BOBROWIECKA

PB UNIMAX Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Alnus Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ordynackiej 11 lok. 4, na realizację w systemie Generalnego Wykonawstwa zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego z usługami w parterze i garażem podziemnym oraz infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie”