Nowy kontrakt – ŚIPiP

W dniu 05.06.2012 r. PB UNIMAX Sp. z o.o. podpisała umowę z Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Młodej 28, na realizację w systemie Generalnego Wykonawstwa zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku biurowo-administracyjno-dydaktycznego przeznaczonego na potrzeby siedziby Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych przy ul. Nowy Świat w Kielcach”. Wartość umowy wynosi prawie 5,9 mln zł brutto.