Dbamy o środowisko

Prowadzimy bezpieczną dla środowiska gospodarkę odpadami oraz zmniejszamy ich ilość poprzez optymalizację robót, a także segregację, składowanie i przekazywanie ich do przerobu lub utylizacji. Wciąż poprawiamy skuteczność działań związanych z kontrolą i zapobieganiem powstawaniu negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez sprawną identyfikację znaczących zjawisk, ich eliminację lub łagodzenie skutków, a także przeciwdziałanie ich powstawaniu.